Tino Prosenik

Najbitnije što je Tino naučio na Agronomskom fakultetu je da poljoprivreda i nije vrlo primamljiva poslovna opcija. Petnaest godina kasnije, odlučio je toliko izmijeniti način poslovanja u poljoprivredi, da se čak i on njome počeo baviti.

Tino Prosenik je nakon završenog fakulteta proveo petnaest godina u nautičkoj industriji, kao osnivač i direktor Yachtmaster Grupe koja se bavi organizacijom inovativnih fizičkih i virtualnih evenata, te razvijanjem digitalnih platformi koje mijenjaju stare poslovne procese i nude alate za poslovanje u 21.st. Prvenstveno mu je fokus na digitalizaciji prodajnih i komunikacijskih kanala; kako za optimizaciju fizičkih sajmova, tako i u trgovini, gdje se globalizacijom i digitalizacijom omogućava neusporedivo veći i brži rast.

U poljoprivredu Tino se vraća tek nakon osmišljavanja inovativnog pretplatničkog modela koji omogućava da se kroz digitalno sučelje skraćuje lanac nabave, unapređuje mogućnost planiranja proizvodnje i generalno optimiziraju resursi kupaca i prodavača kako bi poljoprivreda poprimila obilježja modernog digitalnog poslovanja.