Matko Buvač

Matko Buvač magistrirao je glumu i lutkarstvo na Umjetničkoj akademiji u Osijeku 2018. godine. Profesionalnim radom započinje kao student akademije pa tako od 2017. igra u predstavama Teatra Naranče,  HNK-a u Varaždinu Horor diptih, Čini barona Tamburlana, Cigle Svete Elizabete te Tartuffe. Matko Buvač ujedno je i umjetnički ravnatelj te jedan od osnivača umjetničke organizacije Kontrast Teatar u kojem igra u šest predstava. Snimio je dvadesetak radiodrama u režijama Stephanie Jamnicky, Darka Tralića, Silve Ćapin te Gorana Ribarića. Voditelj je mnogih kulturnih događanja i koncerata, a 2021. postaje spiker na narodnom.