Marina Martinić Kavur

Marina Martinić Kavur je znanstvenica i voditeljica korporativnih komunikacija u Genosu. Od 2018. godine radila je na razvoju i komercijalizaciji prvog testa biološke dobi temeljenog na glikanima koji se danas prodaje u više od 500 partnerskih klinika i institucija diljem svijeta, a i dalje je uključena u brojne projekte s ciljem razvoja novih biomarkera zdravlja te drugih inovacija temeljenih na glikanima. Autorica je i koautorica brojnih znanstvenih i znanstveno-popularnih članaka te nekoliko poglavlja u knjigama. Doktorat iz područja molekularne biologije završila je na sveučilištu u Beču. Za vrijeme doktorskog studija radila je na Institutu za Molekularnu Patologiju u Beču (Austrija) te je dio vremena provela i na Europskom Molekularno-Biološkom Laboratoriju (EMBL) u Heidelbergu (Njemačka) sudjelujući u izradi prvog 3-D modela stanične diobe objavljenog u znanstvenom časopisu Nature. Dobitnica je Dekanove nagrade Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je završila pred-diplomski i diplomski studij biologije na Prirodoslovno-Matematičkom fakultetu, te 2. nagrade na nacionalnom Nesta FameLab natjecanju u popularizaciji znanosti u organizaciji British Council.