Jelena Godrijan

Jelena Godrijan je znanstvena suradnica na Institutu Ruđer Bošković čiji znanstveni interesi obuhvaćaju područje biološke oceanografije. Proučava ekologiju i fiziologiju morskog fitoplanktona, razumijevanje dugoročnih promjena fitoplanktonskih zajednica te utjecaj fitoplanktona na kruženje ugljika u morima i oceanima. Opisala je novu vrstu fitoplanktona za znanost, sudjelovala je u otkriću živog fosila, te otkrila da alge mogu preživjeti i u mraku.