Govornici TEDxZagreb 2023

Ana Čerenšek

Tema: Postizanje sportskog mindseta


Josip Pavliček

Tema: Prepoznavanje istine i laži


Anna Danes

Tema: Etičnost u umjetnoj inteligenciji


Davor Rostuhar

Tema: Lovci sakupljači – prošlost, sadašnjost, budućnost


Zvonimir Galić

Tema: Radna mjesta budućnosti


Marina Martinić Kavur

Tema: Predikcija zdravlja


Ana Brajković

Tema: Prodajna komunikacija


Mario Valentić

Tema: Pravilna tjelovježba


Krešimir Macan

Tema: Krizna komunikacija


Karlo Vulin

Tema: Budućnost pekarskih proizvoda


Davor Horvatić

Tema: Kako zakone fizike možemo primijeniti u kontekstu društva i čovječanstva


Arlen Stawasz

Tema: Green architecture and urban planning of the future