Govornici TEDxZagreb 2022

Vlatko Štampar

Tema: Ozbiljna strana komedije


Dubravka Miljković

Tema: Otpornost na stres


Dragan Primorac

Tema: Znanost


Morana Zibar

Tema: Kvizovi i znanje


Tomislav Kozačinski

Tema: The value of life per hour


Dijana Vetturelli

Tema: Company transformation


Bruno Šimleša

Tema: Psihološko zdravlje


Martina Kadoić Balaško

Tema: The future of nutrition


Goran Sedmak

Tema: Brain Development


Tino Prosenik

Tema: Sustainable Agriculture


Jelena Godrijan

Tema: Climate change


TEDxZagreb 2022 Host