Bojan Jerbić

Bojan je redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, na Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava. Tamo je stekao diplomu, magisterij, a onda i doktorat iz područja umjetne inteligencije, a danas predaje brojne kolegije iz područja projektiranja autonomnih sustava, inteligentne robotike i inženjerskog računarstva te se bavi se istraživanjem i razvojem inteligentnih modela upravljanja višeagentskim robotskim sustavima, medicinskom robotikom, interakcijom robota i ljudi i modelima robotske svijesti. Jedan od najpoznatijih projekata na kojem je radio je projekt RONNA, razvoj robotiziranog sustava za stereotaktičku navigaciju u neurokirurgiji. Uz sve navedeno, pripada mu zasluga razvijanja jednog od najnaprednijih laboratorija za primijenjenu robotiku i umjetnu inteligenciju u Europi: Regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije – CRTA.