Anna Danes

Anna Danés je etičarka za umjetnu inteligenciju koja surađuje s tvrtkama stvarajući okvire i praktične metode kako bi osigurala odgovorni razvoj umjetne inteligencije. Ona donosi svoje prethodno iskustvo kao konzultantica za udaljene timove za organizacije poput Comcasta, Infora i američke vlade svim tehnološkim tvrtkama koje žele uključiti etiku u svoju DNK. Anna čvrsto vjeruje u osnaživanje pojedinaca u organizaciji kako bi probudili svoju etičku maštovitost. S svojom kreativnošću i znanjem, Anna zna kako postići kulturne i strukturalne promjene na organski način, ne narušavajući inovacije. Ima diplomu iz humanistike sa Sveučilišta Pompeu Fabra, diplomu iz komunikacije sa Sveučilišta Ramon Llull, kao i studije etike, tehnologije i inženjeringa sa Sveučilišta Tehnologije u Eindhovenu i etike podataka, umjetne inteligencije i odgovornog inoviranja sa Sveučilišta u Edinburghu.