Svakodnevica je postala vrtlog (twister) života. Tempo života svakodnevno mijenja smjer i brzinu. Prirodno je da se nastojimo prilagoditi, ali ipak sve ovisi o našoj neurološkoj spremnosti. Svakodnevno tražimo rješenja stvarajući uvjete za život u skladu s tehnološkim inovacijama, potrebama tržišta ili prilikama u obitelji. Novac postaje sve potrebniji nego ikad da osiguramo najosnovnije. Jesmo li kao vrsta uopće spremni na takve promjene? Što bi se dogodilo ako bismo usporili? Kako možemo premostiti tako turbulentne dnevne izazove? Hoće li budućnost donijeti negativne statistike glede duljine životnog vijeka ako nastavimo živjeti ovim tempom? Pronaći pravu mjeru kako bismo preživjeli ili nastaviti kao dosad bez obzira na ishode dilema je koja zauzima sve više komunikacijskog prostora.

Everyday life has become a twister of life. Life tempo changes direction and speed every day. It is natural that we try to adapt, but it all depends on our neurological readiness. Every day we seek solutions by creating living conditions in line with technological innovations, market needs or family situations. Money is becoming more and more necessary than ever to provide the most basic. Are we as a species ready at all to such changes? What would happen if we slow down? How can we overcome such turbulent day-to-day challenges? Will the future bring negative statistics over the life span if we continue to live at this pace? Finding the right measure to survive or continue as it is now regardless of the outcome is the dilemma that takes up more and more communication space.