Atomic Dance Factory

Atomic Dance Factory

Performer TEDxZagreb – BUILD.FUTURE.NOW.

Neprofitna umjetnička organizacija koja djeluje u sklopu VPS “Radost” čija je djelatnost popularizacija urbanih plesnih tehnika hip hopa i break dance-a kod djece i mladeži. Njihovi plesni projekti prepoznati su i više puta nagrađivani u Hrvatskoj i svijetu. Termin hip-hop odnosi se na ulične plesne stilove koji su se razvili 70-ih godina u New Yorku kao dio hip-hop kulture. Prvotno se izvodio na hip-hop glazbu, a razvijao se kroz 4 osnovna stila: break dance, funk, locking i popping. Danas postoji mnogo hip-hop pravaca, a uz već navedene to su primjerice: house, waving, threading, tutting, kruming itd. Osnovna karakteristika hip hopa je freestyle – slobodan pokret s naglaskom na izraženu muzikalnost i kreativnost u kretanju. Hip-hop je plesačima omogućio da izvode koreografije na svoj vlastiti način i da ples bude karakterističan upravo po izvedbi plesača. Danas ih predvodi njihov osnivač, plesač i koreograf Saša Krnetić koji se hip-hopom bavi još od 1995. godine.

 

www.atomicdancefactory.hr